Category: HOME

การถ่ายภาพ

การถ่ายภาพอยู่ในกลุ่มวิจิตรศิลป์หรือไม่

การถ่ายภาพอยู่ในกลุ่มวิจิตรศิลป์หรือไม่ วิจิตรศิลป์เป็นศิลปะทัศนศิลป์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายให้ได้รับความชื่นชมจากเนื้อหาที่สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ การถ่ายภาพได้พัฒนาขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา และมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่เราชื่นชมในรูปแบบศิลปะ สาขาการถ่ายภาพได้ขยายออกไปอย่างมาก และในสังคมปัจจุบัน สิ่งใดก็ตามที่มีจุดประสงค์ทางศิลปะอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนามธรรม ภาพบุคคล หรือทิวทัศน์ จะถือเป็นศิลปะแบบวิจิตรศิลป์ การอภิปรายว่าการถ่ายภาพควรถือเป็น ‘วิจิตรศิลป์’ หรือไม่เป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันมานานหลายร้อยปี ทั้งสองฝ่ายมีข้อโต้แย้งที่หนักแน่นเช่นนี้ และสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อสร้างความคิดเห็น การถ่ายภาพอยู่ในกลุ่มวิจิตรศิลป์หรือไม่ เราไปหาคำตอบกันค่ะ Joseph Pennell เป็นนักวาดภาพประกอบและนักเขียนชาวอเมริกัน ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาวิธีการวาดภาพสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในยุโรป ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ต่างประเทศ เขาได้สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติให้กับตัวเองในฐานะบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในโลกของวิจิตรศิลป์ โจเซฟ เพนเนลล์มีอคติอย่างยิ่งและมีความคิดเห็นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการถ่ายภาพ ในปีพ.ศ. 2440 เพนเนลล์ได้เขียนข้อความที่ตัดตอนมาในหัวข้อ “การถ่ายภาพเป็นงานวิจิตรศิลป์หรือไม่” ในข้อความที่ตัดตอนมานี้ เขาได้ให้เหตุผลหลายประการว่าทำไมการถ่ายภาพจึงไม่ใช่งานวิจิตรศิลป์ มีอคติอย่างมากต่อการถ่ายภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในข้อความ เพนเนลล์พูดถึงการขาดทักษะที่จำเป็นในการถ่ายภาพ เนื่องจากเป็น “เพียงกลไกและ …

การถ่ายภาพคืออะไร

การถ่ายภาพคืออะไร

การถ่ายภาพคืออะไร ภายในเวลาไม่ถึงร้อยปี การถ่ายภาพได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของชีวิตเราเกือบทุกองค์ประกอบ เกือบทุกคนมีกล้อง อยู่ในโทรศัพท์มือถือ และถ่ายภาพตลอด ทั้งวันทุกวัน เราเห็นภาพถ่ายจาก ภาพถ่ายบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และโฆษณาอยู่เสมอ การถ่ายภาพคืออะไร เนื่องจากการถ่ายภาพแพร่หลาย และหลากหลายมาก จึงยากที่จะจำกัด ให้แคบลงได้อย่างแม่นยำว่าการถ่ายภาพคืออะไร และยังคงเป็นศิลปะรูปแบบ หนึ่งหรือไม่ บทความนี้จะสำรวจว่าการ ถ่ายภาพมีความโดดเด่นได้อย่างไร และปัจจุบันมีการใช้ กันอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวัน และในโลกของวิจิตรศิลป์ นิยามของการถ่ายภาพ คำจำกัดความง่าย ๆ ของการถ่ายภาพคือ กระบวนการถ่ายภาพ แสงด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้อง และการสร้างภาพ กล้องดังกล่าวอาจมีหลายรูปแบบ ตามการตีความสมัยใหม่ เช่น กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล และกล้องแอนะล็อก แบบดั้งเดิม …